STRUKTURA INE


Instytut Nauk Ekonomicznych

 
Kierunki badań
  • Integracja krajów europejskich
  • Umiędzynarodowienie i globalizacja gospodarki
  • Zmiany systemowe i strukturalne gospodarki polskiej
  • Ewolucyjna teoria wzrostu gospodarczego
  • Zarządzanie finansami –odpowiedzialność finansowa
  • Myśl ekonomiczna XIX i XX wieku
  • Modelowanie statystyczne w ekonometrii i statystyczna analiza danych
 
Adres
Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Telefon
+48 71 3752358
+48 71 3752374 fax
+48 71 3752374
St. specjaliści

Sekretariat Instytutu pok. 16 A

godziny przyjęć:

8:00 - 16:00


Copyright Sekcja Pomocy Technicznej i Cyfryzacji |  © 2015. All Rights Reserved.