STATYSTYKI WPAIE

Ranking Wydziałów Prawa wg Dziennika Gazeta Prawna

2010 r. – III miejsce w kategorii Najlepsza Szkoła Publiczna

2011 r. – III miejsce

2012 r. – III miejsce

2013 r. – III miejsce

 

Stypendia

2014/2015

Stypendium socjalne – 530 zł i 330 zł (w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie)

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ( w zależności od stopnia niepełnosprawności ) – od 270 zł do 520 zł

Stypendium z tytułu zamieszkania w domu studenckim 300 zł i 400 zł (w zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie)

Zapomogi - od 300 zł do 1000 zł