REGULAMIN STUDIÓW I OPŁATY

Regulamin Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim - OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Kierunek: EKONOMIA
(studia niestacjonarne I-go stopnia 2015/2016)

I rok (semestr I i II) – 4800 zł tj.

semestr I (zimowy) – 2400 zł

semestr II (letni) – 2400 złMOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA NA RATY
Kierunek: EKONOMIA
(studia niestacjonarne II-go stopnia 2015/2016)

I rok (semestr I i II) – 5000 zł

semestr I (zimowy) – 2500 zł

semestr II (letni) – 2500 złMOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA NA RATY