POŁOŻENIE

Dziekanat Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Ekonomii

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Instytut Nauk Ekonomicznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław