RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Specjalność ta zorientowana jest na warsztatową wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej i prawa podatkowego wykorzystywaną w prowadzeniu działalności przez podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako księgowi, główni księgowi, audytorzy, analitycy finansowi w biurach rachunkowych, centrach finansowych, w firmach doradztwa podatkowego własnych i obcych, w różnych instytucjach kontroli finansowej.

 

Praktyczna nauka rachunkowości będzie realizowana przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania FORTE, firmy SAGE. Jest to oprogramowanie klasy ERP, dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest również stosowane w  dużych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapoznanie w trakcie zajęć z popularnym na rynku oprogramowaniem  pozwoli zdobyć studentom odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje, które są niezbędne w  pracy zawodowej.


Przykładowe przedmioty:

  • Rachunkowość finansowa
  • Materialne prawo podatkowe
  • Biznes plan
  • Audyt w podmiotach gospodarczych
  • Wstęp do controllingu