PRAWO W BIZNESIE

Absolwent specjalności posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień prawnych i ekonomicznych regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz potrafi je zastosować w praktyce gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością ekonomii i prawa oraz umiejętnością ich stosowania w praktyce.

 

Przykładowe przedmioty:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Formy finansowania przedsiębiorstw
  • Kontrakty międzynarodowe
  • Marketing relacji
  • Giełdy w gospodarce
  • Prawo konkurencji