PRAWO W BIZNESIE (II STOPIEŃ)

Absolwenci specjalności „Prawo w biznesie” będą posiadali m.in. umiejętności w zakresie całościowego procesu zawierania i realizowania umów gospodarczych, współpracy biznesu z organami administracji publicznej. Nabędą również kompetencje w zakresie rozwiązywania określonych problemów prawnych, m.in. związanych z rozstrzyganiem sporów gospodarczych i sanacją przedsiębiorstw. Będą  przygotowani do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystując szeroką wiedzę ekonomiczną.

Przykładowe przedmioty:

 

Ekonomia międzynarodowa
Prawo gospodarcze
Prawo finansowe
Mediacje i negocjacje w obrocie gospodarczym
Elektroniczny obrót gospodarczy
Marketing międzynarodowy