OFERTA EDUKACYJNA

kierunek: EKONOMIA

I stopień

specjalność: Prawo w biznesie
specjalność: Rachunkowość i podatki


II stopień

Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci pewny zawód, duże możliwości na rynku pracy, wybierz e k o n o m i ę na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów zdobędziesz pogłębioną i wszechstronną wiedzę z ekonomii, finansów, zarządzania. Poznasz prawo gospodarcze, handlowe i podatkowe oraz technologie informacyjne. Będziesz umiał szacować ryzyko w biznesie, budować przewagę konkurencyjną, dokonywać analizy, pomiaru oraz interpretacji konkretnej działalności gospodarczej, organizować własną i pracę innych, tworzyć skuteczne relacje z klientami, wygrywać przetargi, interpretować przepisy prawa w perspektywie określonego modelu biznesowego.


specjalność: Prawo w biznesie
specjalność: Analiza i zarządzanie w biznesie

STUDIA PODYPLOMOWE - ZARZĄDZANIE FINANSAMI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA