O przyjęciu na studia nie decyduje kolejność zapisów, tylko miejsce na liście rankingowej!